Inwestycja w start-up jako sposób na uratowanie oszczędności

Rynek inwestycyjny w start-upy to bardzo młody rynek w Polsce. Polacy nie zgromadzili jeszcze takiego kapitału, aby mogli oni konkurować z inwestorami zagranicznymi w tym zakresie.

Jest to pewnego rodzaju szansa dla ciebie, ponieważ rynek ten pomimo kryzysu związanego a pandemią i wojną na Ukrainie nadal rośnie i dobrze się rozwija.

Na czym polega ta inwestycja?

Inwestycja polega na zainwestowaniu swoich oszczędności w postaci ulokowania kapitału w fundusze inwestycyjne związane z inwestycjami w innowacyjne projekty i przedsiębiorstwa akcyjne, które potrzebują pieniędzy na rozwinięcie swoich skrzydeł.

Dokładnie polega to na tym, że szukamy dobrej firmy, pośrednika, która bierze nasze pieniądze na długi okres np. 7-10 lat i dysponuje tymi środkami, wypłacając po tych 7-10 latach dywidendę z naszego ulokowanego kapitału, mnożąc go, a zmniejszając ryzyko do minimum. Firma pośrednik wyszukuje innowacyjne projekty, wybiera np. 800 takich projektów, z czego np. 2 się udają i mają bardzo wysokie zyski, przekraczając kwotę tych stratnych.

Czy musimy obawiać się inflacji?

Przy tego typu inwestycji długoterminowej jest wysoce prawdopodobne, że będziemy uczestniczyć w całkowicie innym świecie, w którym inflacji może już dawno nie być a ryzyko z tym związane będzie naprawdę niewielkie. Dzięki takiej inwestycji nie tylko uchronimy nasze oszczędności przed inflacją, ale zmniejszymy ryzyko inwestycyjne do minimum. Musimy jednak brać pod uwagę wadę tego typu rozwiązania.

Po pierwsze nasze oszczędności tracą kompletnie płynność finansową, a po drugie musimy przeprowadzić głęboką analizę takiej inwestycji, oraz sprawdzić naszego pośrednika, aby dużo nie stracić.

One thought on “Inwestycja w start-up jako sposób na uratowanie oszczędności

Dodaj komentarz